Molnár Sándor emlékalap

Dr. Molnár Sándor a Faipari Kar dékánja és a Faanyagtudományi Intézet igazgatója 2014 decemberében, életének 70-ik évében elhunyt. Barátai, munkatársai és munkásságának tisztelői elismeréseként létrehozták a Molnár Sándor Emlékalapot. Az alap célja, hogy elismerje a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar (FMK) azon hallgatóinak tevékenységét, akik tanulmányaik folyamán a faipar fejlesztéséért végeznek tudományos munkát. A működés alapjául szolgáló támogatásokat magánszemélyek adományozzák a kezelő Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítványnak, a pályázatok elbírálását az FMK oktatói végzik. Az Emlékalap biztosítja a Projekt feladatok és a TDK konferenciákon helyezést elért hallgatók díjazását.Kedvezményezett: Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány

Bankszámlaszám: 12001008-00154835-00100003

Közlemény: Emlékalap