Emlékalap története

A Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány története

 

 

A német Henkel és a magyar Taurus cégek 1991 februárjában alapították meg közös vállalatukat, a Henkel - Taurus Kft. vegyesvállalatot. A cég ragasztógyártással és értékesítéssel foglalkozott, termékei a váci üzemben készültek, valamint a Henkel európai gyártóüzemeiből kerültek beszerzésre. A Taurus üzleti részét a Henkel 1993-ban kivásárolta és Henkel Ragasztástechnika Kft-ként működött tovább.

 A kezdetektől fogva a fa-, bútor- és kárpitosipar egyik legnagyobb beszállítójaként kiemelt szerepet töltött be a cég a szakmai területen is. Fokozatosan kiépültek a kapcsolatok a hazai felső- és középfokú oktatóintézményekkel, amelynek köszönhetően rövid időn belül együttműködés alakult ki a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Faipari Mérnöki Karával.

A közös munka elismeréseként a Henkel a magyar felsőoktatás támogatására javaslatot tett egy alapítvány létrehozására, melynek alapító tőkéjét is biztosította. A működéshez szükséges bevételeket az alapító és az akkor még létező 12 magyar bútorgyár vállalta, a részükre szállított ragasztóanyagok mennyiségének arányában. A működés feltételeit az Alapító Okirat foglalta keretbe. A Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány 1995 novemberében kezdte meg tevékenységét. Célként fogalmazta meg a Faipari Mérnöki Karon folyó doktoranduszi kutatások, diplomamunkák támogatását, az egyetemen maradó eszközökkel.

A Fővárosi Bíróság az alapítványt 1998-ban Közhasznú Szervezetté minősítette, majd ezt a végzését 2014. szeptember 22-vel megújította.

1995-ben a különálló részek egyesítésével létrejött a Henkel Magyarország Kft.

A cég változása lendületet adott az alapítvány működésének. Az egyetem és a Henkel szakmai kapcsolatai tovább erősödtek, a cég a Faipari Mérnöki Kar gyémánt fokozatú támogatója lett.

Ezekben az években a magyar bútorgyárak és faipari szövetkezetek szinte teljes felszámolódása szükségessé tette a támogatási források kibővítését, ezért 2001-ben lehetővé vált a nem faipari cégek és magánszemélyek támogatásának fogadása is. Néhány év múlva a társult tagok ragasztóanyag vásárlás utáni támogatási módját felváltotta az egyösszegű fizetési rendszer. A bevételeket a Henkel mellett, cégek, magánszemélyek támogatása és a közhasznúsági jelleg miatt gyűjthető jövedelemadó 1 %-a teszik ki.

Az alapítvány munkáját a közelmúltig Dr. Molnár Sándor elnök úr irányításával 5, majd 9 főre növekedett kuratórium végezte társadalmi munkában. 2014 októberétől az alapítvány irányítását Dr. Alpár Tibor úr vette át. A kuratórium folyamatosan végzi toborzó munkáját, melynek fő célja a támogatók számának és az adományozott összegeknek a növelése.

Az elmúlt évben a Faipari Mérnöki Kar neve megváltozott, így a továbbiakban a támogatások kedvezményezettje a Soproni Egyetem, Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar..

 

A beérkező adományok (1,5–2 millió Ft/év) az évente egyszer kerülnek szétosztásra a beérkező pályázatok között. Korábban az alapítvány a pályázatok nyerteseinek szóló összegeket egy tételben utalta át a Simonyi Károly Karnak, ahol a beszerzések koordinálása megtörtént. A 2014-es évtől az alapítvány végzi a pályázaton megnyert eszközök beszerzésével, nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. A könyvelést megbízásos szerződés alapján szakképzett könyvelő végzi. 

 

2013 tavaszán Dr. Molnár Sándor elnök úr és Dr. Jereb László dékán úr azzal a céllal keresték meg Dr. Fábián Ágnest a Henkel ügyvezető igazgatóját, hogy szeretnék egy új feladattal kiegészíteni az alapítvány tevékenységét. Ennek köszönhetően a faipari képzéshez kapcsolódó szakokon a 2013‑2014‑es tanévben bevezetésre került a Kiválósági Ösztöndíj program, melyben javasolták az alapítvány részvételét.

A támogatás célja az volt, hogy a karra 400 pont feletti eredménnyel bekerülő kerülő diákok már az első tanévükben is kaphassanak pénzügyi segítséget tanulmányaikhoz. Az ösztöndíj támogatás az Alapító Okiratban foglaltakat nem érintette, ezért az alapítvány alapvető céljainak megtartása mellett a jövedelemadó 1%-ából befolyó összeg átirányításra került az az új programba.

 

Dr. Molnár Sándor a Faipari Kar dékánja és a Faanyagtudományi Intézet igazgatója 2014 decemberében, életének 70-ik évében elhunyt. Barátai, munkatársai és munkásságának tisztelői elismeréseként létrehozták a Molnár Sándor Emlékalapot. Az alap célja, hogy elismerje a kar azon hallgatóinak tevékenységét, akik tanulmányaik folyamán a faipar fejlesztéséért végeznek tudományos munkát. A működés alapjául szolgáló támogatásokat magánszemélyek adományozzák a kezelő Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítványnak, a pályázatok elbírálását az FMK oktatói végzik. Az Emlékalap biztosítja a Projekt feladatok és a TDK konferenciákon helyezést elért hallgatók díjazását.