Tájékoztató Ösztöndíjasainknak

Tájékoztató a Molnár Sándor Emlékalap működéséről.

 

1995-ben a Henkel Magyarország Kft. létrehozta a Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítványt (FAEKA). Célja a Faipari Mérnöki Kar hallgatóinak eszközökkel való támogatása.

A FAEKA kuratóriumának elnöke közel 10 éven keresztül Prof. Dr. Molnár Sándor volt.

Mint a kar dékánja kiemelt figyelmet fordított a tagtoborzásra, az alapítvány hosszútávú működésének pénzügyi biztosítására.

Sajnos egészsége megromlott és 2014-ben elragadta a halál. Emlékét az egyetem kertjében felállított bronz mellszobor is őrzi.

Szakmai végakaratának megfelelően a sírjára szánt virágok árából a kiemelkedően teljesítő hallgatók díjazását kívánta megvalósítani. Temetésekor tisztelői több mint 750 000 Ft-ot utaltak át az alapítvány számlájára.

A kuratórium keretén belül lehetőség nyílt egy olyan konstrukció megvalósítására, amely a faipai mérnök hallgatók szakmai tevékenységének elismerésére ad lehetőséget. Az új támogatási forma Molnár Sándor Emlékalap néven kezdte meg működését, amely keretén belül ösztöndíj formájában kerülhetnek kifizetésre a támogatások.

Az Emlékalap megtalálta helyét a szakmánkban, évről-évre folyamatosan érkeznek a támogatási összegek cégektől és magánszemélyektől, melyek biztosítják a folyamatos működést.

Az elismerésekre a Faipari és Műszaki Intézet és a Faépítészeti Intézet hallgatói jogosultak a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar oktatóinak javaslatára.

Az ösztöndíjak a Projekt Feladatok Konferencián és a Tudományos Diákköri Konferencián helyezést elérő hallgatók kerülnek kiosztásra.

A kiemelkedő tudományos tevékenységet végző hallgatók, az ösztöndíjon kívül Molnár Sándor Emlékdíjban is részesülnek, egy bronz plakett jutalom mellett, melyek az évzáró ünnepségen kerülnek átadásra.

 

Sopron, 2022

Dr. Alpár Tibor

FAEKA, kuratóriumi elnök